Lägesuppdatering av byggnationen i Göteborg

Som tidigare kommunicerats uppför Bodyflight Sweden AB (”Bodyflight”) i egen regi en ny vindtunnel vid Säve flygplats i Göteborg. Den nya vindtunneln beräknas stå färdig i slutet av 2018 och får en flyghöjd på 24 meter. Därmed kan Göteborg snart stoltsera med världens högsta vindtunnel.

Byggnationen löper på som planerat och markarbeten såsom sprängning och grävning är nu i stort klara. Vi har sprängt oss ner 15 meter i berget där nedre delen av tunnelsystemet ska stå. Nu kan man skåda en stor grop likt en gruva med de höga klippväggarna där nedre delen av tunnelsystemet kommer att monteras.

I skrivande stund är den första gjutningen av den övre bottenplattan på väg att stelna. Parallellt med detta förbereds nästa gjutning med armering och form till den nedre bottenplattan samt väggar. När detta är färdigt är de mest tidskrävande momenten avklarade och montering av stål kan påbörjas. Under sensommaren har även de första leveranserna av specialutformade delar till vindtunneln börjat anlända på lastbilar och fortsätter att göra så. Vi ser en stor fördel att ha dessa delar på plats redan nu för att minska risken för stopp i montaget längre fram. Det känns riktigt roligt att vi nu går in i konstruktionsfasen, där Sveriges andra vindtunnel börjar ta form och växa fram på Säve flygplats.

För mer information om Bodyflight, vänligen kontakta: 

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight planerar under det fjärde kvartalet 2018 att expandera sin verksamhet med en färdigställd vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se.