Länk till Attanas presentation på Stora Aktiedagen

Den 2 december deltog Attana vid Stora Aktiedagen där VD Teodor Aastrup gav bolagspresentation följt av en Q&A. 

Huvudsyftet med presentationen var att förtydliga var Attana befinner sig idag, vart bolaget är på väg och planen för att nå dit. Detta inkluderade en presentation av de spännande satsningar planerade för 2021 och framåt, som möjliggörs av den kommande företrädesemissionen. 

Hela presentationen och frågestunden finns tillgänglig här

För ytterligare information, kontakta:  

Niklas Carlsson, COO Attana AB 
e-mail: niklas.carlsson@attana.com 
Tel: + 46 738 676 762 

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.  

Om Attana 

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com