Logistri Fastighets AB (publ) har slutfört nyemission

Logistri meddelar idag att nyemission, enligt tidigare pressmeddelande, har slutförts och att antalet utestående aktier i Logistri har ökat med 2 370 000 aktier från 2 520 000 aktier till totalt 4 890 000 aktier och aktiekapitalet ökar med 2 370 000 kronor från 2 520 000 kronor till totalt 4 890 000 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Om Logistri Fastighets AB

Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.