Magnolia Bostad AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer

Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia Bostad”) emitterade den 17 mars 2021 seniora icke säkerställda gröna obligationer om SEK 500 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 1 000 000 000 (”Obligationerna”). Magnolia Bostad har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas bli omkring den 5 maj 2021. Med anledning av upptagande till handel har Magnolia Bostad upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Magnolia Bostads webbplats https://om.magnoliabostad.se/sv/obligationer och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:
Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se eller tel. 072 720 00 06

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se