Manoush Masarrat ny VD för Inhalation Sciences AB (publ)

STOCKHOLM, SVERIGE – 13 September, 2019. Inhalation Sciences, som utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för inhalationsforskning, meddelar att Manoush Masarrat kommer att utses till VD. Manoush är idag ledamot i bolagets styrelse och har god kunskap och förståelse för bolagets produkter och strategi. Manoush första dag som VD blir redan den 16 september.

Inhalation Sciences (ISAB) har tidigare meddelat att Lena Heffler på eget initiativ begärt avsked från sin tjänst som Bolagets VD. Lena väljer att lämna på grund av personliga skäl. Manoush Masarrat kommer att tillträde posten som ISABs VD redan på måndag den 16 september. Han lämnar samtidigt sin post som ledamot i bolagets styrelse. Lena Heffler kommer att finnas kvar i Bolagets organisation under uppsägningstiden om 6 månader med fokus på sina kärnkompetensområden; marknadsföring, försäljning och projektledning.

Manoush Masarrat sitter sedan i december 2018 i Bolagets styrelse. Manoush valdes in i styrelsen p.g.a. sin erfarenhet av kommersialisering av produkter och bolag i den medicintekniska branschen. Manoush kommer närmast från ett uppdrag som VD på Exscale Biospecimen Solutions. Manoush har dessförinnan innehaft ledande positioner inom försäljning och marknadsföring på bolag som Medical vision, Electrocore och ArthroCare.

ISAB står inför en spännande fas där den kliniska valideringen av PreciseInhale tillsammans med en allt starkare kundbas inom de prekliniska, explorativa användningsområdena gör att positionen för att kunna ingå bredare kommersiella partnerskap är god.

Manoush Masarrat: ”PreciseInhale är ledande i sin nisch. En stark kundbas med många stora och etablerade bolag som betalade kunder är ett tydligt bevis på detta. Med det i ryggen vill jag bidra till att lyfta ISAB till nästa nivå vilket för mig betyder bredare kommersiella samarbeten och avtal. Att teknologin nu även valideras för klinisk användning öppnar upp för att på allvar göra skillnad vid utveckling nya inhalerbara läkemedel.”

Bolagets styrelseordförande Fredrik Sjövall: ”Vi är mycket glada över att Manoush väljer att kliva på jobbet som VD för Inhalation Sciences. Manoush har en mycket lämplig bakgrund, personlighet och inställning för att fortsätta utveckla PreciseInhale till en världsledande plattform för utveckling av nya inhalationsläkemedel. Att dessutom ha möjlighet att genomföra ett VD byte på så här kort varsel är fenomenalt. Manoush kan bolaget från ett strategiskt perspektiv och med Lena kvar i bolaget finns goda förutsättningar att komma in i den operativa rollen på ett effektivt sätt”

För mer information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, Styrelseordförande 
E-post: fredrik.sjovall@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2019.