Marknadsmeddelande 123/18 – Pharmacolog i Uppsala AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 25 maj 2018

Pharmacolog i Uppsala AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 25 maj 2018. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 28 maj 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: PHLOG
ISIN-kod: SE0011178763
Orderbok-ID: 412X
CFI: ESVUFR
FISN: PHARMACOLO/SH
Organisationsnummer: 556723-6418
LEI: 549300DLW63ZHWJPCF27
Sista handelsdag på AktieTorget: 25 maj 2018

Stockholm den 18 maj 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se