Marknadsmeddelande 269/18 – Information om företrädesemission i ECOMB AB

Den 13 november 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ECOM) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 14 november 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt, berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,50 SEK (1:1 á 0,50 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 19 november 2018 till och med den 30 november 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 19 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 november 2018 till och med den 4 december 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: ECOM TR
ISIN-kod: SE0011923143
Orderbok-ID: 4QMQ
CFI: RSSXXR
FISN: ECOMB/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 19 november 2018
Sista handelsdag: 30 november 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ECOM BTA
ISIN-kod: SE0011923150
Orderbok-ID: 4QMP
CFI: ESNUFR
FISN: ECOMB/SH
Handelsperiod: 19 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 13 november 2018.

Stockholm den 9 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com