Marknadsmeddelande 28/18 – Veteranpoolen AB noteras på AktieTorget den 30 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Veteranpoolen AB:s aktie är den 30 januari 2018. Kortnamnet för aktien är VPAB B.

Information om aktien:
Kortnamn: VPAB B
Aktienamn: Veteranpoolen B
ISIN: SE0010663161
Orderbok-ID: 45YC
CFI: ESVUFR
FISN: VETERANPOO/SH B
Organisationsnummer: 556905-1070
LEI: 549300HSTKGCK57GQC78
Kvotvärde: 0,30 SEK
Första handelsdag: 30 januari 2018
Antal aktier: 18 241 474
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 23 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.