Marknadsmeddelande 300/18 – Beyond Frames Entertainment AB noteras på Spotlight Stock Market den 6 december 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Beyond Frames Entertainment AB:s aktie är den 6 december 2018. Kortnamnet för aktien är BEYOND.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 539 738 SEK fördelade på 10 794 760 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: BEYOND
Aktienamn: Beyond Frames
ISIN-kod: SE0011614965
Orderboks-ID: 4S9Y
CFI: ESVUFR
FISN: BEYONDFRAM/SH
Organisationsnummer: 559058-8322
LEI: 549300GQ46TJM1AGRK40 
Kvotvärde: 0,05 SEK
Första dag för handel: 6 december 2018
Antal aktier: 10 794 760
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 11 944 760
Market segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 3 december, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com