Marknadsmeddelande 305/18 – NeoDynamics AB noteras på Spotlight Stock Market den 7 december 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för NeoDynamics AB:s aktie och teckningsoption är den 7 december 2018. Kortnamnet för aktien är NEOD. Kortnamnet för teckningsoptionen är NEOD TO 1.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 1 530 352 SEK fördelade på 15 303 520 aktier.

Information om teckningsoptionen: En (1) teckningsoption NEOD TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 8,20 SEK.

Fullständiga villkor finns på bolagets hemsida.

Information om aktien:
Kortnamn: NEOD

Aktienamn: NeoDynamics
ISIN-kod: SE0011563410
Orderboks-ID: 4SA1
CFI: ESVUFR
FISN: NEODYNAMIC/SH
Organisationsnummer: 559014-9117
LEI: 894500U5T1FA0CZS6P03
Kvotvärde: 0,10 SEK
Första dag för handel: 7 december 2018
Antal aktier: 15 303 520
Market segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: NEOD TO 1

ISIN-kod: SE0011725605
Orderboks-ID: 4SG4
CFI: RMXXXX
FISN: NEODYNAMIC/OPT RTS 20191129
Första dag för handel: 7 december 2018
Market segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick size: A (Other instruments) 

Stockholm den 5 december, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com