Marknadsmeddelande 48/19 – Information om företrädesemission i Smoltek AB

Den 4 mars 2019 är sista dag för handel i bolagets aktie (SMOL) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 5 mars 2019.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskurs 160,00 SEK. En unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. (4:20 á 40,00 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 8 mars 2019 till och med den 20 mars 2019.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 8 mars 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 8 mars 2019 till och med den 22 mars 2019.

Information om orderboks-ID för de båda instrumenten samt FISN kod för betald tecknad unit lämnas vid senare tillfälle.

Information om uniträtten:

Kortnamn: SMOL UR
ISIN-kod: SE0012351427
Orderbok-ID: 51XT
CFI: RSIXXR
FISN: SMOLTEKNAN/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 8 mars 2019
Sista handelsdag: 20 mars 2019
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #:
A (Other instruments) 

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: SMOL BTU
ISIN-kod: SE0012351435
Orderbok-ID: 51XS

CFI: MCMUXR
FISN: SMOLTEKNAN/UT 4 AK + 1 TO
Handelsperiod: 8 mars 2019
fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #:
A (Other instruments) 

Stockholm den 4 mars 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com