Marknadsmeddelande 50/19 – Information om företrädesemission i Amnode AB

Den 7 mars 2019 är sista dag för handel i bolagets aktie (AMNO) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 8 mars 2019.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,05 SEK (1:1 á 0,05 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 13 mars 2019 till och med den 27 mars 2019.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 13 mars 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 13 mars 2019 till och med den 29 mars 2019.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: AMNO TR
ISIN-kod: SE0012377075
Orderbok-ID: 5205
CFI: RSSXXR
FISN: AMNODE/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 13 mars 2019
Sista handelsdag: 27 mars 2019
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: AMNO BTA
ISIN-kod: SE0012377083 
Orderbok-ID: 5206
CFI: ESNUFR
FISN: AMNODE/SH

Handelsperiod: 13 mars 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Stockholm den 4 mars 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com