Marknadsmeddelande 51/19 – Alzinova AB byter lista och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 8 mars 2019

Alzinova AB byter lista till Nasdaq First North och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 8 mars, 2019, se pressmeddelande från bolaget för mer information.  

Information om aktien:

Kortnamn: ALZ
ISIN-kod: SE0007413455
Orderbok-ID: 413E
CFI: ESVUFR
FISN: ALZINOVA/SH
Organisations nr: 556861-8168
LEI: 549300K3IMVT20EK2S13

Sista handelsdag på Spotlight: 8 mars 2019

Stockholm den 6 mars 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000