Marknadsmeddelande 88/18 – Gabather AB byter lista och avnoteras frånAktieTorget efter stängning den 13 april 2018

Information om aktien:
Kortnamn: GABA
ISIN-kod: SE0010869552
Orderbok-ID: 412J
CFI: ESVUFR
FISN: GABATHER/SH
Organisationsnummer: 556970-5790
LEI: 549300VLUOMD0TE1O093
Sista handelsdag på AktieTorget: 13 april 2018

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: GABA TO 2
ISIN-kod: SE0010598342
Orderbok-ID: 44LJ
CFI: RMXXXX
FISN: GABATHER/OPT RTS 20190131
Organisationsnummer: 556970-5790
LEI:
549300VLUOMD0TE1O093
Sista handelsdag på AktieTorget: 13 april 2018

Stockholm den 10 april 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se