Marknadsmeddelande – Information om företrädesemission Gabather AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (GABA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 16 november 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 17 november 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 22,50 sek. En unit består av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 (5:10 á 4,50 sek).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 22 november 2017 till och med den 4 december 2017.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 22 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 22 november 2017 till och med den 6 december 2017.

Information om uniträtten:

Kortnamn: GABA UR
ISIN-kod: SE0010598284
Orderbok-ID: 42HX
CFI: RSXXXX
FISN: GABA/UR
Första handelsdag: 22 november 2017
Sista handelsdag: 4 december 2017
Market Segment/ no: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: GABA BTU
ISIN-kod: SE0010598292
Orderbok-ID: 42HY
CFI: ESXXXX
FISN: GABA/BTU NV
Handelsperiod: 22 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: ATSE
MIC Code: XSAT

Stockholm den 14 november 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se