Marknadsuppdatering februari 2018

Fortsatt försäljningstillväxt

Bolaget har, efter en långsam start på 2018, sen mitten av januari sett en högre försäljningstakt än under Q4 år 2017. Utifrån detta och de positiva signaler som vi har från kunder och vår distributör-Ahlsell så bedömer styrelsen att omsättningen beräknas uppgå till ca 2,3 MSEK för Q1 2018. Bolaget har, utifrån dialogen med Ahlsells, dubblat prognosen när det gäller EarthCare via Ahlsell, som stod för ca 24 % av omsättningen under Q4 år 2017. Denna utveckling med en större andel formulerad produkt (bolagets egen EarthCare) istället för försäljning av Teknisk glykol innebär en högre bruttomarginal. Styrelsen har valt att inte i nuläget lämna uppgifter på marginaler för olika produktgrupper. Vidare konstaterar styrelsen att ICIS-priset på glykol har ökat, vilket påverkar marginalen positivt för den Tekniska glykolen.

Uppdaterade avtal

Vi fortsätter att uppdatera våra avtal för att kunna få ökad tillgång till använd glykol. Bolaget har avtalsuppdateringar under förhandling med RagnSell, Suez och Laga-gruppen. Detta innebär att det finns potentiella volymer på ca 500 MT från dessa återvinningsföretag, där denna volym beräknas motsvara ca 17 % av den budgeterade volymen av inkommande glykol för 2018. När det gäller Laga-gruppen är avsikten att både arbeta med inlämnande av använd glykol men även i förlängningen försäljning av EarthCare-Fordonsglykol.

Produktion

Produktionen följer nu de uppsatta volymer på ca 80 ton/månad renad koncentrerad glykol per månad, vilket är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål.

Ny service mer kundfokus

Bolaget har som tidigare nämnts ett tydligt uttalat kundfokus. Vi har nu en uppdaterad hemsida och arbetar intensivt för att göra denna digitala kanal ännu skarpare. För att underlätta för våra kunder så har vi även börjat att arbeta med ett retursystem när det gäller de plastcontainrar som används, ett sätt att även vara mer miljömedveten när det gäller vår hantering.

Kommentar av VD Niklas Ekman

          Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Recyctec-img