MBRS Group AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie to1

MBRS Group AB (“MBRS” eller “Bolaget”) meddelar idag den 16 februari utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets marknadsnotering under tredje kvartalet 2020. Under perioden 1 februari till och med den 15 februari 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Totalt tecknades 1 860 aktier, genom utnyttjande av 1 860 teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 0,2 procent. MBRS tillförs därmed cirka 19 530 SEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 och tecknande av aktier enligt ovan tillförs MBRS cirka 19 530 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 000 SEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i MBRS öka med 1 860, från 36 931 898 stycken till 36 933 758 stycken. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 204,60 SEK, från 4 062 508,78 SEK till 4 062 713,38 SEK.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear Sweden AB och interimsaktierna omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på NGM Nordic SME.

För ytterligare information

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB, gustaf.ohrn@verb.se, +46(0)70 420 44 36

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, niclas.ekdahl@campadre.com, +46 (0)70 721 85 25

Om MBRS Group

MBRS Group (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 – september 2021 uppgick till 428 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på NGM med tickern “MBRS”.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.