Medimi håller webcast samband med Företrädesemission

I samband med teckningsperioden i Företrädesemissionen som löper från och med den 3 november 2022 till och med den 18 november 2022 kommer Bolagets vd Alexander Johansson tillsammans med styrelsens ordförande Anders Haskel att presentera Bolaget, motivet till Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolagets strategi och framtidsplaner. Presentationerna kommer att hållas via webcast med Västra Hamnen Corporate Finance som värd.

Presentationen hålls på svenska och äger rum torsdagen den 3 november 2022 klockan 13:30. Efter presentationen ges deltagare möjlighet att ställa frågor. Antalet platser är begränsat och Bolaget rekommenderar därför att man registrerar sig i god tid för att vara säkrad en plats. Registrering till webbkonferensen kan göras via följande länk: https://attendee.gotowebinar.com/register/5785499769370593291 

Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/