Medimi uppdaterar om den senaste utvecklingen: Avtal med kommuner i Danmark och kapitalisering för att säkra fortsatt expansion

Aktivitetsnivån är för närvarande mycket hög i Medimi AB (publ) (“Medimi” eller “Bolaget”). Under november har Bolaget aviserat två nya viktiga avtal samt påbörjat arbetet med att etablera dotterbolag i Danmark som en del av Bolagets tillväxtstrategi. Samtidigt genomförs en nyemission som nu går in i sitt slutskede. I kraft av detta kapitaltillskott vill bolaget accelerera försäljningstillväxten i Danmark ytterligare samt ta de första stegen in i de övriga nordiska länderna. 

Emissionsarbetet har inneburit många intressanta och givande samtal med våra aktieägare, senast vid den aktieträff som Bolaget höll den 28 november. Eftersom det har kommit in många frågor vill Bolaget göra det möjligt för alla att ta del av informationen. Nedan följer den senaste uppdateringen från vd Johan Wiesel.

Viktiga datum för emissionen

Sista dagen för handel med teckningsrätter är idag, måndagen den 4 december, men det går att utnyttja befintliga teckningsrätter fram till torsdag den 7 december. Observera också att det går att teckna utan företrädesrätt under hela teckningsperioden. Dock bör du vara medveten om att vissa banker kan stänga möjligheten till teckning tidigare. För exempelvis Avanzas och Nordnets kunder gäller onsdag den 6 december som sista dag.

Uppdaterad information med länkar finns på hemsidan Emission 2023 – Medimi (medimiab.com)

Verksamhetens viktigare händelser och förtydligande

En av månadens viktigaste händelser, och även en av Medimis största framgångar någonsin, är det tre-åriga regionsavtalet med Faelles Service Center ("FSC"). Avtalet omfattar 19 kommuner i Region Midtjylland som är den näst folkrikaste regionen i Danmark. ”Stand still” perioden fortgår fram till den 12 december, varefter avtalet kan signeras och träda i kraft. I praktiken innebär det att Medimi kommer att inleda dialoger med kommunerna under början av 2024 för att få en snabb uppstart. Avtalet är också i linje med Bolagets strategiska arbete att öka försäljningstillväxten med 100 procent under 2024.

De danska kommunerna Nordfyn och Helsingør har tilldelats statliga medel för att implementera Medimis lösning de kommande tre åren. Inom det så kallade VISER-projektet pågår för närvarande arbete med underskrifter av avtal samt planering och implementering av projektet från University College Lillebaelt (UCL) sida. Det är också positivt för Medimi att Helsingørs kommun deltog i det marknadsdialogsmöte som hölls i november i Køpenhamn. Kommunen har därigenom redan fått en första introduktion till Medimi®Smart vilket möjliggör en snabb uppstart när projektet ska implementeras.

På marknadsdialogmötet i Køpenhamn den 16 november bjöd representanter från socialförvaltningen och hemtjänsten i Køpenhamn och Aarhus in Medimi och andra från medicintekniska industrin. Det var en interaktiv och lyckad dag med workshops och diskussioner om dagens manuella medicingivning, dess utmaningar samt möjliga lösningar som vi ser fram emot att följa upp och fortsatta diskussionerna kring.

Under månaden pågick också arbete med att starta upp ett dotterbolag i Danmark och vi bedömer att vi kan vara fullt verksamma från årsskiftet 2023-2024. Målet med denna satsning är att bättre kunna möta kundbehovet och öka aktiviteterna på den för oss så viktiga danska marknaden. Vi ser att det är viktigt att vara nära våra kunder, förenkla i transaktionerna och stärka möjligheten för tillväxt i Danmark. Det finns också fördelar utifrån ett tillväxt- och innovationsperspektiv med att driva bolag i Danmark samtidigt som vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för danska resurser.

Samtidigt har vi fortsatt att supportera uppstarten av Medimi®Smart i Umeå samt arbetat nära de kommuner i Finland och Norge där vi har pågående pilotinstallationer.

”Med nya kommersiella framsteg ser jag med tillförsikt på framtiden och våra möjligheter att fortsätta växa och öka vår marknadsandel” avslutar Johan Wiesel.          

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil 076 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com