Micha Velasco ny tf VD på Bodyflight Sweden

Micha Velasco valdes till tf VD i Bodyflight Sweden den 7 juni 2021 och efterträder tidigare VD Nicklas Lundin som sagt upp sig och idag avgår med omedelbar verkan.

Micha Velasco är fallskärmshoppare och en av grundarna till Bodyflight. Han är entreprenör, har arbetat på Spotlight Stockmarket och har en bakgrund som jurist. Senast kommer han från VREX som är ett upplevelsebolag inom VR-segmentet där han arbetat som VD.

 

Bodyflight Sweden är ett av Sveriges roligaste upplevelsebolag som äger och driver Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel i Göteborg och en vindtunnel i Stockholm.

”Bodyflight ligger mig varmt om hjärtat och jag ser mycket stora möjligheter för bolaget i närtid då det finns ett stort uppdämt behov hos människor att äntligen få uppleva något spännande och roligt. Som VD kommer jag att arbeta för ökad försäljning, expansion av affären samt synliggöra bolagets värden för marknaden” säger Micha Velasco.

"Det är väldigt roligt att Micha Velasco åter kommer in i bolaget i en operativ roll då han har ett brett kunnande och kontaktnät" säger Anna Swanér, styrelseordförande Bodyflight.
 

Micha Velasco, tf VDTelefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Sedan 2020 har Bodyflight status som friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se