Möjlighet att investera i en snabbväxande dryckesproducent med innovativ produktportfölj

Arctic Blue Beverages är en producent av hantverksmässigt framställda drycker, med fokus på gin, som grundades år 2017 i Finland. Bolaget tillverkar och säljer craft beverages – hantverksgin, havrelikör och andra ginbaserade produkter, till stora delar av den europeiska marknaden, samt delar av Asien och Oceanien. Bolagets huvudprodukt är gin, och ur ett globalt perspektiv bedöms ginmarknaden vara ett av de snabbast växande segmenten på spritmarknaden. Förutom ett stort intresse för gin kräver inte spritdrycken någon åldring, som t.ex. behövs vid tillverkning av whiskey och cognac, vilket medför kostnadseffektivare produktion och en större potential för högre marginaler. Arctic Blue Beverages har, genom en substantiell tillväxt och flertalet betydande utmärkelser, bevisat att Bolagets lokalproducerade ginprodukter är konkurrenskraftiga på marknaden.

Utöver ginprodukterna utvecklar Bolaget kontinuerligt nya produkter och expanderar produktportföljen genom att lansera dryckesprodukter inom nya kategorier, vilket förväntas öka såväl varumärkesexponeringen som försäljningen. Bland annat producerar Arctic Blue Beverages ginbaserade, mjölkfria likörer, vilka är gjorda på havre och konkurrerar inom premiumsegmentet. Bolagets ambition är att produkterna ska öka varumärkets kännedom vid inträde på nya marknader, då växtbaserade drycker är exempel på en dryckeskategori som ökat starkt i popularitet, drivet främst av etiska-, hälso- och miljömässiga skäl. Vidare erbjuder Bolaget även produkter inom ”ready-to-drink”-segmentet, vilket är extra intressant med tanke på att färdigblandade, alkoholhaltiga drycker prognostiseras att växa snabbare än den totala alkoholmarknaden. Bland annat är produktlinjen snabbväxande i USA, vilket Bolaget förväntas kapitalisera på i samband med marknadsinträdet som förväntas ske år 2024.

Genom pågående nyemission om ca 28 MSEK i samband med noteringen på First North, är det Arctic Blue Beverages ambition att fortsätta exekvera på Bolagets tillväxtplan för nuvarande marknader, och därutöver stärka Bolagets rörelsekapital inför en bredare internationell expansion samt vidare investera i Arctic Blue Beverages produktutveckling.

Ansvarig analytiker kommenterar

”En investering i Arctic Blue Beverages ger exponering mot en starkt växande och fragmenterad marknad genom ett innovativt bolag inom dryckesbranschen, som vunnit flertalet priser. Under 2021 ökade Systembolagets ginförsäljning med 14 %, den starkast växande sektorn inom gin fortsätter att primärt beröra hantverksgin, vilket Arctic Blue Beverages avser att fortsätta kapitalisera på. Förutom att producera och sälja gin, har Bolaget flertalet gånger bevisat sin innovationshöjd genom att bredda sortimentet till fler produktlinjer, bland annat utmärker sig Arctic Blue Beverages ginbaserade havrelikör, vilken är en av världens första. Havrebaserade likörer är fortfarande en relativt oexploaterad marknad med fåtal tillgängliga produkter, varför Analyst Group anser att ett ”first mover advantage” kan möjliggöra stark omsättningstillväxt.Dessutom, med en påfylld kassa via pågående noteringsemission anser vi att det finns goda möjligheter för Bolaget att skala upp försäljningen på befintliga marknader, fortsätta att utveckla innovativa och efterfrågade dryckesprodukter samt expandera verksamheten internationellt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”En annan intressant aspekt som kan vara värt för en investerare att notera är att samtliga aktieägare har ingått lock-up om 100 % av deras aktieinnehav i Bolaget, före erbjudandet, under en period om 12 månader. Ytterligare har även styrelsen och ledning 12 månaders lock-up på 100 % av deras aktier efter erbjudandet. Sammantaget anser vi därför att en investerare ges en intressant möjlighet att investera i ett prisbelönt bolag till en god risk/reward”, avslutar ansvarig analytiker.

Tre anledningar till att investera i bolaget

1.     Bolagets innovativa och konkurrenskraftiga produkter har vunnit flertalet internationella dryckestävlingar inom flertalet kategorier.

2.     Arctic Blue Beverages har idag distributionsavtal på flera marknader världen över, vilket skapar möjligheter till fortsatt internationell expansion.

3.     Arctic Blue Beverages förväntas kapitalisera på heta trender inom miljö och hälsa genom Bolagets växtbaserade likör.

Information om IPO

Bransch:
Dryckesbranschen
Lista:
Nasdaq First North Growth Market
Emissionsvolym:
ca 28 MSEK
Teckningskurs:
5,0 SEK per aktie
Teckningsperiod:
20 april – 4 maj
Garanti- och teckningsåtagande:
60 %
Pre Money-värdering:
57,6 MSEK

Länkar:
https://arcticbluebeverages.com/sv/ipo-2022/
https://eminova-app.web.verified.eu/?company=arcticblue
https://www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/arctic-blue-beverages/nordnets-disclaimer
https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1650378831388.html