My Beat ingår avtal om konvertibellån om MSEK 3,48 och företagslån om MSEK 0,5 för att finansiera fortsatt expansion

Den virtuella mobiloperatören My Beat AB (publ) (”My Beat” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått avtal om konvertibellån om 3,48 miljoner kronor (gemensamt ”Konvertibellånet”) samt upptagit företagslån från Almi om 500 000 kronor till en årsränta uppgående till 12,32 procent.

Bakgrund och motiv till Konvertibellånet

Bolaget bedömer att en förbättrad likviditet är en förutsättning för att handtera dagens løpande drift och at accelerera My Beats kundanskaffnings- och expansionsarbete. Likviderna från Konvertibellånen avses användas för att säkra dagens drift och att stärka och accelerera arbetet med affärsutveckling och M&A på ett optimalt sätt och för att skapa förutsättningar för My Beat att vid behov stärka organisationen.

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under inledningen av det tredje kvartalet 2024 för beslut om konvertering av Konvertibellånet till aktier.

Villkoren i Konvertibellånet

Konvertibellånet uppgår till 3.48 miljoner kronor med en genomsnittliga månedsränta som uppgår till 2,0 procent. Lånen löper utan amortering och gäller tills vidare med en månads uppsägningstid.  Avtalte konverteringsbetingelser ble fremforhandlet i uke 20 med 10 % rabatt på volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs (VWAP) fra 13. til 17. mai 2024

Enligt styrelsens bedömning är villkoren marknadsmässiga under rådande bransch- och marknadsförhållanden särskilt i förhållande ränteläget och rådande sentiment för kapitalanskaffningar i små och medelstora bolag. Styrelsen har vid sondering bland olika kreditinstitut konstaterat att villkoren för konvertibellånen är att betrakta som marknadsmässiga och att dessa har förhandlats på armlängds avstånd med beaktande av samtliga aktieägares intresse. Långivarna i Konvertibellånen består av Geir Bakken as, Tallhaga invest ab (kontrollert av Daniel Lindstrøm, styreleseledarmot), Ida Bakken AS, Semsveien as, Bente Sellisteh, Erlend Bakken as och Advisum AS (kontrolleras av Bolagets styrelseordförande Olav Kalve) och Moat AS (kontrolleras av styrelseledamot Steffen Kalve).

Konvertibellånen innehåller villkor som ger Bolagets styrelse rätt att ensidigt, under vissa villkor, och förutsatt godkännande från bolagsstämma i Bolaget konvertera Konvertibellånen samt upplupen ränta mot aktier i Bolaget. I det fall styrelsen väljer att nyttja konverteringen av skulden mot aktier kommer styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna en sådan emission.

Styrelseordförande i My Beat, Olav Kalve, kommenterar händelsen enligt följande: “My Beat har genomgått en krävande period av total omstrukturering av verksamheten med ny ledning, nya produkt- och prismodeller samt en ny säljmodell via telefonförsäljningsbolaget som vi nu integrerat. Tillväxten och lönsamheten materialiseras nu. Denna finansiering ger oss kraften att stabilisera verksamheten och accelerera lönsam tillväxt framöver. Den nya ledningsgruppen levererar mycket goda resultat och siktar på 100% tillväxt under innevarande verksamhetsår.”

For ytterligere informasjon, kontakt Olav Kalve. Olav@mybeat.se. +47 906 92 993

Fler artiklar om My Beat AB