Nattaro: Första dag för handel i Nattaro Labs AB

Idag är första dagen för handel i Nattaro Labs AB. Bolaget noterades på morgonen den 10
december på Spotlight Stock Market. Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag
med fokus på innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande
problemet med vägglöss.

”Idag inleds handeln i Nattaro Labs, ett bioteknikföretag som erbjuder innovativa lösningar för att bekämpa
vägglöss. Varmt välkomna till Spotlight!”, säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight
.

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid
Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I
nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade
produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra
tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of
mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med egenutvecklade patenterade och proaktiva lösningar för
en växande världsmarknad. Vägglusangrepp orsakar fysiskt lidande för den drabbade individen men även
väldigt stora kostnader i samband med sanering och hantering av angrepp. Till skillnad från vanligt
förekommande reaktiva vägglusprodukter som kemiska bekämpningsmedel presenterar bolaget ett
proaktivt värdeerbjudande som skyddar och hjälper såväl innan som efter vägglusproblem.

”Noteringen på Spotlight Stock Market är en milstolpe för Nattaro Labs. 2011 grundades Bolaget med
visionen att utveckla nya metoder för att effektivt förebygga och bekämpa det globalt växande problemet
med vägglöss. Ingen ska behöva få sin nattsömn störd av blodsugande vägglöss. Tio år senare står vi nu
rustade och redo att ta steget fullt ut på global nivå. Vi är enormt glada och motiveras av det stora intresset
för Bolaget. Den lyckade noteringsemissionen innebär att vi bättre kan möta den efterfrågan som finns
världen över. Kapitaltillskottet möjliggör investeringar i internationell försäljningstillväxt, satsningar på
marknaden i USA samt ytterligare marknader för Bolagets produkter,” säger Carl-Johan Gustafson, VD i
Nattaro Labs AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

Om Nattaro Labs AB
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under
namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com