NeoDynamics etablerar referenscentra i Tyskland för att stödja införandet av sitt nya pulsbiopsisystem NeoNavia och optimera diagnostiken av bröstcancer.

STOCKHOLM – 6 juli 2020 – NeoDynamics AB (Spotlight Stockholm: NEOD) meddelar idag att företaget har inlett ett samarbete med ledande bröstcancerkliniker i Tyskland, som kommer att fungera som referenscentra och stödja införandet av det nya pulsbiopsisystemet NeoNavia, och därmed bana väg för en framgångsrik marknadsintroduktion i Europa.

NeoDynamics introducerar en innovativ och banbrytande pulsbiopsiteknik för ultraljudsledd minimalinvasiv biopsi i bröst och armhåla. Idag tillkännager företaget ett samarbete med ledande bröstcancerkliniker för att stödja en framgångsrik introduktion av NeoNavia till sjukhus i Tyskland för att optimera diagnosen bröstcancer. Dessa sjukhus kommer att fungera som referenscentra och vara de första som använder biopsisystemet i klinisk praxis och dela sina erfarenheter med kollegor i olika sammanhang. Tillsammans med ledande bröstcancerkliniker i Storbritannien och Sverige kommer de att stödja införandet och den tidiga användningen av det nya biopsisystemet i Europa.

De två referenscentra är AGAPLESION Markus Krankenhaus i Frankfurt, och Frauenklinik r.d. Isar, der TU i München. ”Vi välkomnar innovation inom bröstbiopsiområdet och NeoNavia representerar ett framsteg i tekniken för införsel och placering av nål i tumör. Varje år insjuknar ca 78 000 kvinnor i Tyskland i bröstcancer och det är avgörande att vi kan skaffa vävnadsprover av hög kvalitet för att säkerställa korrekt och pålitlig diagnos och bästa möjliga behandling och resultat,” säger professor Marc Thill, AGAPLESION Markus Krankenhaus Frankfurt.

”Vi är glada för samarbetet med NeoDynamics i introduktionen av det första pulsbiopsisystemet NeoNavia i Tyskland. Jag ser det som en helt ny plattform som erbjuder tre alternativa biospinålar, alla med förbättrad kontroll av nålinförseln. NeoNavia gör det möjligt för läkaren att välja den nåltyp som bäst passar de specifika utmaningarna och kraven i varje enskilda biopsifall,” säger Dr. Stefan Paepke, Frauenklinik r.d. Isar der TU München.

”Jag är mycket glad för samarbetet med dessa ledande bröstcancerkliniker och att de vill vara våra första referenscentra i Tyskland. Det kommer vara enormt betydelsefullt och till stor hjälp i marknadsintroduktionen av NeoNavia i Tyskland”, säger Anna Eriksrud, VD NeoDynamics.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Tyskland. Det representerade nästan 30% av alla nya cancerfall 2016. I Tyskland kommer cirka 450 000 biopsier att utföras 2020 i bröst och armhåla för att fastställa en adekvat diagnos och förutsättningar för en individualiserad effektiv behandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.comeller:

Kai-Uwe Schässburger, Chef klinisk utveckling/Medical Affairs,  + 49 (0)151 688 092 41 eller + 46 (0)762 386 153 kai-uwe.schassburger@neodynamics.com

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 08:50.

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av pulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om pulstekniken

Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.