Nordnet: Månadsstatistik maj

I maj gjordes 4 374 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar
216 900 avslut per börsdag. Nya kunder i maj uppgick till 20 500 och och antalet nya kunder under 2024 är
96 400. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av maj till 1 959 300. Nettosparandet i maj var 8 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2024 är 32,3 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista maj var 953 miljarder SEK och utlåningen 30,7 miljarder SEK.

Maj April Förändring Maj Förändring
2024[1] 2024 en månad 2023 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 959 300 1 938 800 1,1% 1 773 800 10,5%
Nettosparande (Mdr SEK) 8,0 5,8 37,9% 1,4 471,4%
Sparkapital (Mdr SEK) 953 924 3,1% 775 23,0%
varav inlåning (Mdr SEK) 71 68 3,8% 73 -3,3%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 15,8 16,1 -2,0% 13,6 16,4%
Bolån 11,2 11,2 0,2% 10,9 2,8%
Privatlån 3,7 3,7 -1,5% 4,0 -7,3%
Total utlåning 30,7 31,0 -1,1% 28,4 7,9%
Antal avslut[3]
Sverige 1 763 800 1 930 800 -8,6% 1 740 700 1,3%
Norge 878 400 926 600 -5,2% 734 400 19,6%
Danmark 931 800 872 500 6,8% 723 100 28,9%
Finland 800 600 892 900 -10,3% 684 900 16,9%
Totalt 4 374 600 4 622 800 -5,4% 3 883 100 12,7%
Andel avslut utanför hemmamarknad 31,4% 27,6% 3,8% 25,2% 6,2%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 86 000 94 200 -8,7% 84 900 1,3%
Norge 46 200 44 100 4,8% 38 700 19,4%
Danmark 46 600 41 500 12,3% 38 100 22,3%
Finland 38 100 42 500 -10,4% 32 600 16,9%
Totalt 216 900 222 300 -2,4% 194 300 11,6%

[1] Siffrorna avseende maj 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.