NOTERING BONESUPPORT 21/7, PRELIMINÄRT PRIS 27-31 KR/A

STOCKHOLM (Direkt) Det Lundabaserade medicinteknikbolaget Bonesupport har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista och första dag för handel beräknas bli den 21 juni.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Priset i erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och förväntas landa inom intervallet 27-31 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för Bonesupport om cirka 1.358-1.474 miljoner kronor.

I samband med noteringen avser Bonesupport genomföra en ägarspridning genom en nyemission om 500 miljoner kronor, pengar som ska användas för att främja bolagets fortsatta utveckling och expansion. Till det tillkommer en övertilldelningsoption motsvarande 75 miljoner kronor.

Swedbank Robur har åtagit sig att vara så kallad Cornerstone-investerare och teckna högst 4,8 miljoner aktier motsvarande 130 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå under perioden 12-19 juni och anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå under perioden 12-20 juni.

Bonesupport utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

Mellan 2014 och 2016 växte Bonesupports totala försäljning från 41 miljoner kronor till 105 miljoner, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 miljoner under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och att visa vinst på rörelseresultatnivå.