Nowo och försäkringsbolaget Maiden ingår avsiktsförklaring om att lansera Nowo Trygghetsförsäkring

Fintechbolaget Nowonomics AB (Nowo) som erbjuder sina medlemmar enkla sätt att spara privat till pensionen utifrån egna förutsättningar breddar nu sitt utbud av tjänster genom att i samarbete med försäkringsbolaget Maiden General Försäkring AB börja erbjuda Nowo Trygghetsförsäkring.

Försäkringen kommer att erbjudas i tre nivåer och tecknas via Nowos kanaler. Målgruppen kommer initialt att vara Nowos drygt 75 000 medlemmar som har ett aktivt konto och sparande hos Bolaget. Nowo Trygghetsförsäkring kommer att säljas via Nowos kanaler samt via det nystartade säljteamet under ledning av säljchef Tommy Wahlund. Nowos medlemmar kommer att kunna teckna Nowo Trygghetsförsäkring från och med månadsskiftet november/december 2022.

  • Med Nowo Trygghetsförsäkring så kommer vi att kunna erbjuda en väldigt konkurrenskraftig försäkring till våra medlemmar. Det känns extra bra att kunna komma med denna nyhet nu i dessa skakiga tider. Med Nowo Trygghetsförsäkring så kan man säkerställa att man dels får en mjukare landning om man skulle få ändrade arbetsförhållanden eller blir sjuk och dels får man en trygghet i och med att den framtida pensionen inte kommer att påverkas eftersom man kan fortsätta spara under tiden man är sjuk eller är mellan jobb. Vi vet att många av våra medlemmar vill ha denna typ av trygghet och att vi nu kommer att kunna erbjuda detta till våra medlemmar och ge dom ett bra skydd, både idag och vid pensionen, säger Rutger Selin, VD på Nowo. 
  • När vi blev kontaktade av Nowo kring möjligheten att erbjuda en Trygghetsförsäkring för deras medlemmar så blev vi såklart intresserade. Nowos idé om att lindra den ekonomiska oron både idag och vid pensionen är sympatisk och ligger i linje med vad vi vill erbjuda våra kunder, säger Daniel Deckers, VD Maiden General Försäkrings AB.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250