Nowonomics tillförs cirka 39,6 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Nowonomics AB (publ) (”Nowo” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 20 maj 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades i samband med Nowos notering under första kvartalet 2021. Under perioden 2 – 16 maj 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 möjlighet att teckna aktier med stöd av nämnda teckningsoptioner. Totalt nyttjades 2 475 520 teckningsoptioner för teckning mot lika många aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 57 procent. Nowo tillförs därmed cirka 39,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Nowo tillförs cirka 39,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Nowo uppgå till 10 983 562 och aktiekapitalet uppgå till 1 898 168,465 SEK.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear Sweden AB och interimsaktierna omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på NGM Nordic SME.

Rutger Selin har ordet

”Först och främst vill jag tacka för förtroendet från gamla och nya aktieägare. Världen är i en minst sagt skakig tid med krig i Ukraina, hög inflation och allmän börsoro och att då få detta förtroende är väldigt roligt och ett kvitto på att vår grundidé om mikrosparande till pensionen är något som bedöms ha en väldigt stor potential. Kapitaltillskottet innebär att vi kan realisera de tillväxtplaner som vi kommunicerat och som ska ta oss mot operationell lönsamhet. Jag har själv valt att konvertera mina 4000 TO1 till aktier. Jag är full av tillförsikt i att vi kommer att lyckas med vårt mål om att bli ett europeiskt miljardbolag och nu inleder vi nästa fas mot detta mål.”

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250