Ny publikation – Attanas teknik användes för att optimera affiniteten och efficacy för ett antikroppsfragment för behandling av inflammatoriska sjukdomar

En ny vetenskaplig studie har publicerats i mAbs av Prof. Kontermann och medarbetare vid University of Stuttgart. Studien ingår i samma projekt som en nylig publikation från samma grupp. Målet med studien var att förlänga halveringstiden i serum, optimera affiniteten och förbättra effektiviteten. Attanas QCM-teknik användes för att optimera interaktionsegenskaperna hos antikroppfragmentet. 

Tumor necrosis factor (TNF) har en central roll för kroppens immunsystem, i synnerhet vid inflammationer och infektioner. Störningar i TNF regleringen kan kopplas till inflammatoriska sjukdomar som typ II diabetes och Chrons sjukdom.

I denna studie har Prof. Kontermann och medarbetare använt affinitetsmaturation och modifierat proteindomäner för att generera en panel av monovalenta fragmentvarianter. För att förbättra halveringstiden i serum testades flera olika varianter, varav en hade den bästa kombinationen av egenskaper och därmed valdes som en lämplig kandidat för framtida kliniska studier. De har använt Attanas QCM teknik för att karakterisera interaktionsegenskaperna och för att selektera och optimera den mest potentat fragmentmolekylen.  

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.