Ny publikation som visar förbättrad immunrespons mot cancertumörer  genom målsökande antikroppar som utvecklats med hjälp av Attanas QCM-teknik

Attanas kund Apogenix AG har publicerat en vetenskaplig artikel som visar på ökad antitumör immunitet vid studier på möss. Resultateten förklaras av att immunförsvaret förbättras genom en antikroppsstyrd ökning av T-cell aktiviteten. Attanas QCM-teknik har använts vid utvecklingen av den målsökande antikroppen.

I artikel visar Apogenix AG:s forskarteam experimentell data där deras antikropps interaktion med både human- och musversionen av receptorn, CD27, karakteriserats. Deras antikropp har signifikant bättre interaktionsegenskaper än jämförelse antikroppen I försök då möss behandlats med antikroppen har en klar och tydlig effekt på cancertumörer påvisats.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.