Ny studie som har använt Attanas teknologi för interaktionsstudier av antikroppar med extracellulära vesiklar

Karaktärisering av extracellulära vesikelinteraktioner är viktig för att ha förståelse för flera sjukdomar. I denna studie har Helsingfors Universitet och Karlstad Universitet samarbetat och använt den senaste tekniken för att analysera extracellulära vesiklar erhållna från human blodplasma. De extracellulära vesiklarnas interaktion med antikroppar och transmembranproteiner karakteriseras i detalj och öppnar därför upp för ökad förståelse av de extracellulära vesiklarnas roll i flera sjukdomar.

Extracellulära vesiklar (EV) är lipidpartiklar i nanostorlek (50–3000nm) som frigörs från celler som kan hittas i olika biologiska vätskor. EVs är involverade i intercellulär signalering och reglerar patologiska och fysiologiska processer. Bland andra EV-subpopulationer har exosomer (50–150nm) fått ökad uppmärksamhet på grund av deras potentiella roller i cellkommunikation och deras associationer med olika sjukdomar. Förutom exosomer har en mindre EV-subpopulation som kallas exomerer (under 50nm) nyligen identifieras och kräver ytterligare och mer omfattande studier för att belysa dess egenskaper, interaktioner och funktioner.

Forskargrupperna hos Prof. Riekkola vid Helsingfors Universitet och hos Prof. Fornstedt vid Karlstads Universitet använde i studien Attanas QCM-teknologi för att belysa interaktionsegenskaper som kinetik och affinitet mellan antikroppar och rekombinant transmembranprotein (ICAM-1) och exomerer (<50nm) och exosomer (50–80nm) isolerade från humant blodplasma. Interaktionsstudier mellan EV-subpopulationer och affinitetsligander samt uppskattningen av dissociationskonstanten är en utmanande uppgift på grund av flera faktorer, inklusive antalet tillgängliga receptorer på EV-subpopulationerna vid låga EV-subpopulationskoncentrationer. Attana QCM kombinerat med en kraftfull beräkningsalgoritm (AIDA) visade sig vara ett värdefullt verktyg för jämförande uppskattning av biomakromolekylära bindningsegenskaper även vid femtomolära (10–15) koncentrationer av analyter.

Hela publikationen finns tillgänglig här:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566322001919#bib25

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com