Ny styrelseordförande i QuickBit eu AB

Styrelsen för QuickBit eu AB (”QuickBit”) har vid ett möte 2019-07-02 tagit ett beslut att välja Sven Hattenhauer till ny ordförande. Frånträdande styrelseordföranden Bengt Lagergren har innehaft rollen som ordförande från QuickBits tidiga uppstartsfas fram till nu, och har framgångsrikt fört bolaget fram till godkännande för notering på Nordic MTF. 

QuickBit kommer som listat bolag in i en ny fas” säger Bengt Lagergren, ”där det är lämpligt att Sven med hans mångåriga erfarenhet av tillväxtföretag tar över stafettpinnen som styrelseordförande.
 
Sven Hattenhauer tillträder rollen från 2019-07-03. Både Bengt Lagergren och Sven Hattenhauer är sedan tidigare medlemmar i Bolagets styrelse och skiftet innebär ingen förändring av styrelsens sammansättning. Sven Hattenhauer är VD för Abelco Investment Group AB, ett av de företag som investerat i QuickBit under företagets första tre år, och har gedigen entreprenörsbakgrund med lång erfarenhet från utveckling av bolag från start till framgångsrik tillväxt i olika befattningar som försäljningschef, VD och organisationskonsult med fokus på att förbättra lönsamhet och arbetsprocesser.
 
Bengt Lagergren har genom sin livslånga erfarenhet av disruptiv innovation och sitt driv och djupa engagemang för QuickBit varit en stark mentor och inspiration för medarbetarna i Bolaget. I den nya fas som QuickBit går in i som listat bolag ser jag fram emot att samarbeta med Sven Hattenhauer för vår kommande expansion.” säger Jörgen Eriksson, verkställande direktör i QuickBit.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.