Ny vaccinplattform från Abera Bioscience erhåller förhandsbesked om patentgodkännande i USA

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”bolaget”) har erhållit besked om godkännande (s.k. Notice of Allowance) av bolagets patentansökan ”Fusion polypeptides comprising one or more inclusion body tags, methods and uses” av det amerikanska patentverket (USPTO). Patentet utgör grunden för en ny vaccinplattform som bolaget utvecklat parallellt med befintliga plattformar. Teknologin i den nya plattformen gör det möjligt att effektivt producera sjukdomsspecifika antigen i s.k. proteinkroppar, nanostora proteinpartiklar som levereras in i kroppen som vaccin.

Abera Bioscience är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserat på sina innovativa och patentskyddade teknologiplattformar. Nu har bolaget utvecklat ytterligare en plattform som gör det möjligt att producera enstaka, eller flera, antigen i s.k. proteinkroppar som kan ges som vaccin. Antigen är komponenterna i vacciner som ska framkalla immunsvar för att skydda mot smittsamma patogener eller för att bekämpa sjukdomar som cancer. Fördelarna med vaccin som bygger på proteinkroppar är den stora mängd antigen som kan levereras in i kroppen och dess nanopartikel-struktur som främjar starkt immunsvar. Dessutom är vacciner baserade på proteinkroppar mycket snabba och kostnadseffektivt att producera.

– Den vaccinplattform som nu kommer att få patentgodkännande i USA har vi arbetat på under flera år parallellt med övriga teknologier. Vi har använt proteinkroppar som jämförelse i flera av våra vaccinstudier och därmed fått proof-of-concept för plattformen och olika sätt att leverera dessa vacciner till kroppen. Det är en spännande teknologi som gör det möjligt att skapa vacciner som är mycket kostnadseffektiva och snabba att producera. När vi utvecklar vaccinkandidater har vi nu möjlighet att testa varianter baserade på proteinkroppar såväl som vår andra plattform baserad på bakteriella vesiklar. Därför kommer vi att kunna välja den teknologiplattform som lämpar sig bäst för den unika sjukdom vi jobbar med. Det ger oss större möjlighet att kunna skapa effektiva vaccin mot sjukdomar där man tidigare inte hittat tillräckligt bra och kostnadseffektiva alternativ, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Själva uppfinningen är en polypeptid-tagg som, genom att sammanfogas med ett antigen, får många antigen att tillsammans ackumuleras i proteinkroppar under produktionsprocessen. Taggen gör att också lösliga eller instabila antigen kan produceras som proteinkroppar.  Abera har även sökt kompletterande patent för teknologin och ämnar bygga en patent-familj kring innovationen och dess användningsområden.

Ansökan för patentskydd i Europa är också inlämnat men där har bolaget ännu inte erhållit besked om beslut från myndigheterna.  

 

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam, Stockholms universitet och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Utifrån plattformsteknologin har Bolaget utvecklat vacciner och fokuserar i dagsläget på två huvudspår – pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, inom pneumokocker befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.