Nyfosa offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer

Press release

Nyfosa AB (”Nyfosa”) emitterade den 30 april 2021 seniora icke säkerställda gröna obligationer om 1 000 000 000 SEK inom ett ramverk om totalt 2 000 000 000 SEK (”Obligationerna”). Enligt villkoren för Obligationerna har Nyfosa åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Med anledning av upptagandet till handel har Nyfosa upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Nyfosa kommer att lämna in en ansökan om upptagande till handel och första dagen för handel av Obligationerna beräknas bli omkring den 2 juni 2021. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Nyfosas hemsida www.nyfosa.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vår opportunistiska investeringsstrategi möjliggör förvärv i olika geografier och kategorier, men vi prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 30,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se