Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Videobloggen publiceras på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ 

I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande regler.

Mer information om FrontOffice nyemission: https://www.frontofficenordic.se/nyemission/

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 – 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

FrontOffice Nordic AB-img

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn”