ODI Pharma har godkänts för notering på Spotlight Stock Market – idag inleds teckningstiden i nyemissionen

ODI Pharma AB (“ODI Pharma” eller “Bolaget”), en tillverkare av färdiga medicinska cannabisprodukter, meddelar idag att Bolaget godkänts för notering på Spotlight Stock Market (“Spotlight”). Bolaget är godkänt för notering under förutsättning att den lägsta gränsen i den nu aktuella nyemissionen uppnås och marknadsplatsens spridningskrav uppfylls. ODI Pharma meddelar även att teckningstiden i Bolagets nyemission inleds idag, den 16 december 2019. Teckningstiden avslutas den 30 december 2019. Vid fulltecknad nyemission kommer Bolaget att erhålla cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har inför nyemissionen ingått avtal avseende teckningsåtaganden motsvarande cirka 70% av den totala emissionsvolymen. Information om Bolaget och erbjudandet presenteras i memorandum och teaser som, tillsammans med anmälningssedel, finns på Bolagets (www.odipharma.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Det finns även möjlighet att teckna aktier via BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Om ODI Pharma
ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och partners, en tillverkare av färdiga medicinska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom Bolagets dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. Bolagets grundare och styrelseledamöter har omfattande bakgrund inom finans- och industrisektorerna samt den medicinska cannabisindustrin. Bolaget är en producent av färdiga cannabisprodukter och har ingen odlingsverksamhet. ODI Pharmas huvudfokus ligger på medicinska cannabisprodukter som säljs till kunder och patienter genom ODI Pharmas relationer med apotek via grossistdistributörer. Bolaget har säkrat en relation med en av de ledande farmaceutiska grossisterna i Polen, NEUCA. Bolaget har också säkerställt ett värdefullt leveransavtal genom sitt förhållande med en av de största cannabisproducenterna i Kanada, Aphria Inc. Bolaget avser att tillhandahålla en rad medicinska cannabisprodukter som i och med förordning i Polen initialt kommer att avse torkade blommor.

ODI Pharma avser att formulera sin första beställning av råmaterial från Aphria i början av 2020, vilket innebär att Bolaget avser att starta Bolagets polska strategi, med utbildningsprogram som start som första aktivitet, i början av 2020. ODI Pharma avser att initiera utbildningsprogram för läkare i Polen, som en del av en varumärkesstrategi eftersom företag inte får marknadsföra farmaceutisk cannabis direkt till patienter i Polen – istället måste utbildning ges till läkarna.

Derek Simmross, VD för ODI Pharma, kommenterar
“Det är vårt stora nöje att bjuda in dig som aktieägare i ODI Pharma. Vi är stolta över att samarbeta med en av de mest sofistikerade odlarna av medicinsk cannabis, Aphria Inc. och NEUCA, en välkänd farmaceutisk distributör i Polen, för att kunna förse den polska marknaden med medicinsk cannabis 2020. ODI kommer att tillhandahålla en konkurrenskraftig, högkvalitativ produkt för att stödja patienter vid behandling av sina sjukdomar.”

Godkänt för notering
ODI Pharma har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att lägstanivån i nyemissionen uppnås samt att marknadsplatsens spridningskrav uppnås. Första dag för handel på Spotlight Stock Market är planerad att äga rum den 23 januari 2020.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid 16-30 december 2019.
Teckningskurs 9,20 SEK per aktie.
Minsta teckningspost Minsta teckningspost är 600 aktier, vilket motsvarar 5 520 SEK.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande Erbjudandet omfattar max 2 720 000 aktier, vilket motsvarar 25 024 000 SEK före emissionskostnader (vilka uppgår till cirka 2,45 MSEK). Lägstanivån för genomförandet av nyemissionen är 15 014 400 SEK, vilket är cirka 60% av den totala emissionsvolymen.
Antal aktier före nyemissionens genomförande 12 500 000 aktier.
Värdering (pre-money) 115 MSEK.
Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 17,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 70% av den totala emissionsvolymen.
Första dag för handel Första dag för handel på Spotlight Stock Market är planerad att äga rum den 23 januari 2020.

Memorandum, teaser och anmälningssedel
Mer information om Bolaget och erbjudandet finns i memorandum och teaser vilka, tillsammans med anmälningssedeln, finns tillgängliga på Bolagets (www.odipharma.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) hemsida. Det finns även möjlighet att teckna via BankID genom Sedermera Fondkommissions hemsida.

Investerarmöten
I samband med nyemissionen kommer ODI Pharma att presentera på investerarmöten för att beskriva verksamheten och framtidsplanerna. Investerarmötena är gratis att närvara vid och anmälan görs via www.sedermera.se. Se nedan för mer information.

  •  Den 18 december 2019, kl. 11:30-13:00, investerarlunch, Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.
  • Den 19 december 2019, kl. 11:30-13:00, investerarlunch, Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.

Finansiell och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare I nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB
E-post: info@odipharma.com

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se  

ODI Pharma AB
ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för de europeiska patienter i behov. Företaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och mest kända partners i branschen för att uppnå sina mål.

ODI Pharma AB, Engelbrektsgatan 9-1, 114 32 Stockholm, Sweden. www.odipharma.com