Offentliggörande av Karnov Groups årsredovisning för 2021

Vid styrelsemöte i Karnov Group AB (publ) har företagets årsredovisning för räkenskapsår 2021 lagts fram och godkänts. Års- och koncernredovisningen innefattar även bolagsstyrnings- och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig under https://www.karnovgroup.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen finns även fysiskt tillgänglig på bolagets huvudkontor och skickas till de aktieägare som så begär.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Head of Investor Relations
Telefon: +46 707 597 668
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Detta pressmeddelande är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.05 CEST den 31 mars 2022.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Toulouse, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 878 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.