Ökade möjligheter och kostnadsbesparingar för Nowo efter FIs godkännande av QQM som fondbolag

NGM-listade fintech bolaget Nowos (Nowonomics AB) dotterbolag AIF-förvaltaren QQM Fund Management AB (“QQM”) fick den 18 februari 2022 Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet samt tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. I och med detta beslut kommer QQM att överta förvaltningen av Nowo Fund den 1 april 2022. Arbetet med att erbjuda Nowos drygt 65 000 medlemmar mer diversifierade placeringsmöjligheter intensifieras. Beslutet innebär kostnadsbesparingar för Nowo-koncernen kring förvaltningen av medlemmarnas sparkapital.

Rutger Selin, VD på NOWO kommenterar:

– Det är otroligt viktigt för oss att FI nu har meddelat QQM tillstånd att bedriva fondverksamhet. Att ha möjlighet att förvalta såväl AIF-fonder som vanliga fonder öppnar upp stora möjligheter. Inte bara kring kostnadsbesparingar för förvaltningen av fonden utan också kring möjligheterna att skapa en komplett helhetslösning i vårt placeringserbjudande. Vi har Nowo Global Fund och QQM förvaltar sedan tidigare den prisbelönta, marknadsneutrala fonden QQM Equity Hedge. Dessa två strategier kompletterar varandra väl, men vi planerar också för att kunna erbjuda ännu fler placeringsmöjligheter för våra medlemmar – något som vi vet är efterlängtat. 

Ola Björkmo, VD på fondbolaget QQM Fund Management kommenterar:

– Detta är en glädjens dag för QQM och Nowo. Vi erbjuds nu ytterligare möjligheter att komplettera vårt gemensamma erbjudande. Vår fond QQM Equity Hedge uppmärksammades så sent som i oktober av Barcley Hedge för goda förvaltningsresultat. Vi ser nu fram emot att ta över förvaltningen av Nowo Global Fund och även arbetet med att ta fram nya, moderna sparprodukter.  

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail: rutger@nowo.se
Ola Björkmo, VD QQM Fund Managment, +46 70 618 33 80, mail: ola.bjorkmo@qqm.se

Om Nowonomics AB (publ)
NOWO, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation. 

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250.

Om QQM Fund Management AB
QQM Fund Management AB är ett svenskt registrerat aktiebolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bedriver fondverksamhet samt verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder. Därutöver tar bolaget emot medel med redovisningsskyldighet för att kunna föra investeringssparkonto enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto