Oncology Venture tillsätter ny Chief Financial Officer

Claus Frisenberg Pedersen (f. 1972) har en gedigen bakgrund inom utveckling och implementering av affärsstrategier för företag inom en rad olika branscher. Vidare har Frisenberg Pedersen omfattande erfarenhet av att stärka varumärken och finansiellt värden i de företag han har arbetat med. Frisenberg Pedersen kommer närmast från en position som vd för ECCO Shoes i norra Europa, där han under fem år lett utvecklingen av bolagets globala plan för Joint Ventures inom detaljhandeln, samt spelat en viktig roll i att ompositionera varumärket ECCO. Tidigare under sin karriär var Frisenberg Pedersen partner i strategikonsultföretaget Qvartz, där han bistod många företag och riskkapitalbolag inom områden som strategi, kommersialisering, varumärkesutveckling, detaljhandelsexpansion, försäljning och allmänt värdeskapande. 

”Vi är glada över att välkomna Claus Frisenberg Pedersen till Oncology Venture. Hans kompetens inom strategi- och affärsutveckling kommer tillsammans med hans omfattande internationella investerarnätverk och expertis inom varumärkesutveckling att stärka företagets förmåga att skapa värde för aktieägarna, baserat på vår unika plattform för att utveckla cancerläkemedel med precision”, säger Peter Buhl Jensen, vd för Oncology Venture. 

Nikolaj Buhl Jensen har arbetat på Oncology Venture sedan 2014. Han spelade en betydande roll i att under åren 2014-15 säkerställa finansieringen av bolaget med hjälp av såväl publika som privata investerare, samt för investeringen från Pre-Seed Innovation (danskt riskkapital). Buhl Jensen var även en nyckelperson när Oncology Venture listades på AktieTorget 2015. Han antar nu en roll som Senior Consultant i managementföretaget Buhl Oncology (Buhl Krone Holding APS) – en betydande investerare i Oncology Venture APS och Medical Prognosis Institute A/S. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarig för IR & kommunikation 
Telefon:
+45 2170 1049 
 E-mail: uhb@oncologyventure.com     
eller      Peter Buhl Jensen, Vd  
Telefon: +45 21 60 89 22  
E-mail: pbj@oncologyventure.com     

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP® – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av så kallade Special Purpose Vehicles: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin mot kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en oral tyrosinkinashämmare.

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldig att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 5 februari 2018.


Oncology Venture-img