Organisationsförändringar och nya medlemmar i DevPort AB (publ):s koncernledning

Press release  •  20 juni, 2019 16:30 CET

Johan Krii och Alexandra Leonkrone har utsetts till nya medlemmar i DevPort AB:s (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) koncernledning.
Johan Krii har samtidigt utsetts till ny affärsområdeschef för affärsområde IT och Alexandra Leonkrone till ny affärsområdeschef för affärsområde Inbyggda System.
Strategisk försäljning inom DevPort har nu också blivit en del av den totala försäljningsorganisationen som leds av försäljningschef, Christian Sjöberg.

Johan Krii har arbetat i över 10 år i ledande befattningar i olika konsultföretag och nu senast som affärsenhetschef inom DevPort i Stockholm.
Alexandra Leonkrone har också arbetat i många år i ledande befattningar i olika konsultbolag och nu senast som affärsenhetschef inom DevPort i Göteborg.
Jag är mycket glad över att Johan och Alexandra har tackat ”ja” till rollerna som affärsområdeschefer för IT respektive Inbyggda System och hälsar dem välkomna till DevPorts koncernledning, säger Nils Malmros, VD och koncernchef för DevPort.

Nuvarande affärsområdeschefer inom IT respektive Inbyggda System, Jonas Amdin respektive Thomas Vidjeskog, går in i nya roller som affärsenhetschefer inom respektive affärsområde.
Ansvarig för strategisk försäljning, Peter Hedberg, går in i den totala försäljningsorganisationen inom DevPort.
I samband med att Johan Krii och Alexandra Leonkrone nu går in som nya medlemmar i koncernledningen så lämnar samtidigt Jonas Amdin, Thomas Vidjeskog och Peter Hedberg DevPorts koncernledning.

 
För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019, kl. 16:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt utvecklings- och teknikkonsultföretag. Bolaget agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 %