Orgo Tech vidareutvecklar sin tjänst IMGO och webbplats

Kontinuerliga uppdateringar och förbättringar för att fortsätta öka tjänstens kvalité och relevans på marknaden

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) kommer under Q1 2018 att utveckla och släppa en ny version av sin webbplats som underlättar registreringsprocessen till Orgo Tech. I samband med detta avser Orgo Tech att släppa en ny version av sin verktygspanel där i dagsläget IMGO, bolagets bildoptimeringstjänst, finns. Den nya verktygspanelen kommer att möjliggöra för bolaget att i framtiden kunna erbjuda fler tjänster under samma verktygspanel.

IMGO finns redan idag som ett plugin hos WordPress och Orgo Tech kommer att fortsätta arbetet med att utveckla en automatisk lösning för liknande tjänster.

Under januari 2018 kommer Orgo Tech utökas med fler medarbetare och bolaget kommer inneha omkring 10 medarbetare. Styrelsen bedömer att detta kommer att hjälpa bolaget att utföra de utvecklingsplaner som har lagts upp inför Q1 2018.

För mer information kontakta:

VD, Mathias Palmqvist

08 – 121 53 890

ir@orgotech.com 
www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018.

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler.  Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.