Översyn av postlagen för att förhindra narkotikaförsändelser i brev

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt. Syftet är att underlätta de brottsbekämpande myndigheternas arbete att förhindra illegal handel via post med narkotika, inklusive narkotikaklassade läkemedel, samt med varor såsom dopingmedel, prekursorer för framställning av narkotika, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor.

– Vi ska ändra postlagen, så att det blir lättare för polisen och tullen att stoppa handel med droger och vapen på internet, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Till särskild utredare har regeringen utsett hovrättsrådet Kazimir Åberg.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/oversyn-av-postlagen-for-att-forhindra-narkotikaforsandelser-i-brev/

Fler artiklar om Infrastrukturdepartementet