Penser Access: Irisity – Bolaget som ser allt

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/bolaget-som-ser-allt/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Irisity AB-img