Penser Access: Irisity – Nyemission, förvärv och fler LOIs

Irisity aviserade under fredagen att man ämnar att genomföra en riktad nyemission om ca 1,4m aktier till en kurs om SEK 17,5, vilket motsvarade en rabatt om ca 20% på kursen de senaste 60 handelsdagarna. Detta tillför bolaget en likvid om SEKm 25 innan emissionskostnader. I samband med emissionen annonserades att bolaget befinner sig i förhandlingar om att förvärva den Göteborgsbaserade AI-untvecklaren/konsulten Visionists AB. Vi bedömer dock att större delen av emissionen kommer användas till att stärka balansräkningen och inte betala förvärvet. Vidare annonserade bolaget att två nya LOIs har tecknats, denna gång med Trigion, ett bolag inom Facilicom Group som är ett av de ledande bolagen inom facility management i Benelux-regionen och Aetos Technologies, ett Singaporebaserat bolag som ingår i en av Asiens största säkerhetskoncerner. Sammanfattningsvis justerar vi ned våra EPS estimat något (-14% 2019 och -7% 2020) men ökar försäljningen då dessa LOIs förväntas bidra till MRR relativt snabbt. Vi ser även att den finansiella risken i bolaget har sjunkit nu när balansräkningen har stärkts. Sammanfattningsvis ser vi hög potential i bolaget till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/nyemission-forvarv-och-fler-lois/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se