Penser Access: Ziccum – Nyheter kring samarbeten att vänta 2020

Ziccum är inne i en intensiv fas där fokus ligger på de under 2019 ingångna samarbetena, från vilka det är sannolikt med nyheter under H1’19. Ziccum lämnade också in en patentansökan på en ny temperaturstabil formulering av virus i samma familj som mässling i december 2019. Ziccum har även inlett ett samarbete med en virologigrupp i Marseille, samt initierat påverkansarbete av internationella policygrupper. Vi bedömer att Ziccumaktien på nuvarande kurs erbjuder en investering med hög potential, om än till en hög risk. Ziccum hade vid utgången av Q4’19 en kassa på 2 mkr, samt har därefter erhållit 13,9 mkr till följd av optionslösen, vilket innebär att bolaget är finansierade för 2020.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/zicc_20200214.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se