Per Aniansson utsedd till ny ledamot i Attanas styrelse

På årsstämman i Attana AB, fredagen den 7 maj, omvaldes Arne Nabseth, Ingemar Kihlström, Lena Jendeberg och Teodor Aastrup till styrelsen. Dessutom valdes Per Aniansson till ny styrelseledamot.

Per Aniansson, född 1966, har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Högskola och en MBA från INSEAD. Per har över 20 års erfarenhet från riskkapitalbranschen och har ansvarat för flera stora investeringar, kapitalanskaffningar och bolagsförsäljningar, och har medverkat i sex börsnoteringar. Under perioden 2011–2019 var han investeringsansvarig inom medicinteknik på Fouriertransform och ingick i styrelsen för Life Science-bolagen OssDsign och Scibase. 

Per är för närvarande Investment Director och CFO för investeringsbolaget Karolinska Development som investerar i nordiska tillväxtbolag inom Life Science.

”Det är fantastiskt kul att vi fått med Per i Attanas styrelse. Hans breda erfarenheter från investeringar och affärsutveckling inom Life Science-industrin kommer att vara viktiga när vi nu tar Attana till nästa nivå. Vi ser fram emot att påbörja arbetet med Per“, säger Teodor Aastrup, VD på Attana.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com