Per Widerström lämnar Nordnets styrelse

Ordinarie ledamot Per Widerström har meddelat att han önskar lämna Nordnets styrelse. Widerström har antagit en roll som vd för spelbolaget 888 Holdings PLC, och engagemanget som styrelseledamot i Nordnet är inte tidsmässigt förenligt med detta nya uppdrag.

Per Widerström valdes till styrelseledamot i Nordnet under 2017 i samband med att Nordic Capital investerade i Nordnet och bolaget avnoterades från börsen. Förutom ordinarie styrelseledamot har Widerström varit ordförande i Nordnets IT-utskott. Widerström kommer under hösten att tillträda en tjänst som vd för spelbolaget 888, som bedriver verksamhet under varumärken som William Hill, 888 och Mr Green. 888 är noterat på London Stock Exchange och har cirka 11 000 anställda över hela världen.

– Jag vill tacka Per för mycket värdefulla insatser som medlem av styrelsen för Nordnet. Per är en erfaren affärsman och ledare som har skapat värde för vår organisation i många olika avseenden. Jag vill särskilt lyfta fram ordförandeskapet i vårt IT-utskott och hans insatser i samband med den tekniska transformation och uppdatering av plattformen som Nordnet genomförde efter utköpet från börsen 2017, säger Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet.

– Det har varit en förmån att få sitta i styrelsen för Nordnet under de senaste sex åren, och jag är mycket stolt över den resa vi har gjort. Det känns tråkigt att lämna, men jag gör bedömningen att det tidsmässigt inte är möjligt att kombinera vd-rollen för 888 med ett engagemang i styrelsen för Nordnet. Jag vill rikta ett stort tack till mina styrelsekollegor, ledningsgruppen och resten av teamet på Nordnet för ett givande samarbete, och önska bolaget fortsatt framgång och tillväxt, säger Per Widerström, avgående styrelseledamot i Nordnet.

Per Widerströms utträde sker med omedelbar verkan, och efter denna ändring består Nordnets styrelse av sju ledamöter. Valberedningen är informerad och kommer att påbörja arbetet med att hitta en ersättare till Widerström för inval vid ordinarie stämma 2024.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.