Pingsthälsningar från Attana

Vi är nu halvvägs in i andra kvartalet och sommaren närmar sig i racerfart.

 

Inte i racerfart, men väl i stabil marchfart, levererar vi fler och fler sensorchip till våra kunder. Som jag skrev i VD-kommentaren i årsredovisningen har vi idag vår starkaste position hos kunder inom immunonkologi. Det är ett område där man försöker att stimulera eller efterlikna kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancerceller. Det skiljer sig från traditionella metoder som cellgifter eller strålbehandling. Tanken är att dessa immunonkologiska metoder både ska ge mer effektiv behandling mot cancern och ge färre eller mildare biverkningar.

 

En av de först behandlingar på marknaden var ipilimumab, en antikropp mot melanom (hudcancer). Den används numera i kombination med andra antikroppar eller cellgifter även mot njur-, lugn-, tarm- och magstrups-cancer.

 

Den bredare användningen är viktig då den sänker kostnaderna relativt intäkterna för läkemedlen och gör det mycket intressant för akademisk forskning och framför allt för kommersiell forskning och utveckling.

 

Attanas system och erbjudande passar utvecklingen inom immunonkologi mycket väl. Vi kan analysera direkt på vävnad från patienter (biopsiprover), både från cancer och frisk vävnad, vi kan göra analyser på cancerceller och på friska celler, vi kan studera och jämföra hur kroppens egna antikroppar och T-celler och läkemedelsbolagens antikroppar och T-celler interagerar med vävnaden eller cellerna. Vi kan göra detta i helblod, sera och plasma, så väl som i cellmedia eller saltlösningar för att t.ex. förstå viktiga skillnader och välja bästa kandidaterna för fortsatt utveckling. Attanas teknik kan således erbjuda så väl unika resultat som resultat kompatibla med traditionella metoder.

 

Det kan exemplifieras med ett axplock av vad några av våra kunder inom immunonkologi gör:

 

          Genmab, Nederländerna, med fyra antikroppsbaserade läkemedel på marknaden och cirka 20 i kliniska studier. Genmabs idé är att utveckla antikroppar som kan binda i kluster på liknande sätt som kroppens egna antikroppar när de interagerar med cancerceller, och på så sätt bli effektivare

 

          Var2Pharmaceuticals/Köpenhamns universitet har utvecklat antikroppar baserade på protein som återfinns i malariaparasiter och som utnyttjar kroppens immunförsvar mot parasiter för att behandla cancer.

 

          City of Hope/UCLA där en tidigare disputerad forskare från universitetet i Stuttgart introducerat Attanas teknik och forskar kring s.k. imaging antibodies för att skapa bättre bilder av tumörer och tumörceller belysa.

 

          Universitet i Stuttgart utnyttjar sedan länge Attanas teknik i sin forskning av antikroppar mot cancer, vilka harpatenterats och ut-licensierats till kommersiella aktörer för vidare utveckling.

 

          National Institute of Health (NIH)/USA som behandlar cancertumörer med T-celler och där vår teknik kan bli avgörande för deras framgång.

 

          Linneuniversitet, Kalmar där vi har en unik kombination av immunologiforskning och forskning av småcellig lungcancer.

 

I slutet av april skrev vi även ett 3-månaders utvärderingsavtal med BioInvent. De är ett bolag med antikroppar i klinisk fas som baserat på djup kunskap inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi identifierar och utvecklar nya antikroppar för cancerbehandling.

 

Dessa kunder och minst lika många till är vårt mål för att på kort sikt säkerställa ökande återkommande intäkter i form av sensorchip, serviceavtal, utbildning och uppgraderingar samt nyinvesteringar i fler instrument. På medellång sikt tror vi även att vi detta är en bra bas som har stor potential att skapa bra tillväxt.

 

Vidare har vi våra immunitetsprofiler, som vi ser ett ökat intresse för inom immunonkologi, där läkemedels- och kroppsegna antikroppars kvalitet i blod kan bestämmas. Vidare har vi även en marknad för resevaccin inom räckhåll. Som jag skrev tidigare i år är ambitionen att under året få till partnerskap med en europeisk aktör, med resurser för att driva det kommersiella spåret.  Det är ett arbete som vi hoppas kunna slutföra i början av hösten.

 

Soliga pingsthälsningar

Teodor

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com