Pre-money värdering av Industrial Solar 31,5 MSEK

I samtal med rådgivare och styrelse har Industrial Solars ägare kommit fram till en lämplig teckningskurs vid kommande företrädesemission om ca 6:20 kr per ny aktie i Industrial Solar. Det innebär en värdering pre-money om 31,5 MSEK.

Sista dag för handel inklusive rätt till aktier i Industrial Solar är den 9 oktober

Absolicon har på extra bolagsstämma beslutat om utdelning av sin andel (51%) i Industrial Solar Holding Europe AB (Industrial Solar) med avstämningsdag 11 oktober.
Villkoren innebär att en (1) aktie i Absolicon ger två aktier i Industrial Solar. Avstämningsdag är den 11 oktober, vilket innebär att sista dag för handel i Absolicon inklusive rätt till aktier i Industrial Solar är den 9 oktober och aktien handlas exklusive rätt den 10 oktober.

Värdet på bolaget som delas ut: 31,5 MSEK

I november planerar Industrial Solar en företrädesemission om ca 15 MSEK där det förslag som diskuteras i styrelsen och med rådgivare skulle innebära en teckningskurs om 6,20 kr per aktie. Antalet aktier i Industrial Solar kommer inför denna företrädesemission uppgå till 5 081 055 aktier, vilket således motsvarar ett bolagsvärde om ca 31,5 MSEK pre-money.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-10-02.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.