Presenterar informationsmaterial med anledning av nyemission

Med anledning av företrädesemissionen i EatGood Sweden AB som inleddes tisdag den 6 april 2021 har bolaget tagit fram två filmer som tydliggör verksamheten och de möjligheter som finns. Dels är det en intervju med VD Henrik Önnermark producerad av Analyst Group, dels är det en ”Hemma hos”-film där bolagets huvudprodukt Lightfry-ugnen presenteras, som är producerad av Finwire Media.

Filmerna går att ta del av via följande länkar:

Intervju med Henrik Önnermark: https://youtu.be/6zfaS21Xb0U

Hemma hos EatGood: https://youtu.be/8HT0znGn8Uc

Villkor för nyemissionen

Emissionskursen är 1,80 SEK per Unit.

Varje Unit består av en aktie och en teckningsoption. Det krävs fyra teckningsoptioner för att i mars 2022 teckna ytterligare en aktie till rabatterad kurs.

Teckningsperiod 6 april – 23 april 2021.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns att hämta ner på Bolagets hemsida, www.eatgood.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För frågor om EatGood och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD

E-post: henrik@eatgood.se

Telefon: 073-6872126

Kort om EatGood Sweden AB

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangkök men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. Utöver att replikera fritering med olja så kan Lightfry ångkoka, grilla, rosta och torka råvaror som skapar oändliga möjligheter. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad, inkluderandes marina installationer, till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus och personalmatsalar.

EatGood Sweden AB (publ)                                             Telefon: 033-10 11 80

Källbäcksrydsgatan 6                                                          E-post:info@eatgood.se

507 42  BORÅS                                                                   Hemsida:www.eatgood.se